Tjänster

  • Projekt/programledning implementationsprojekt
  • Krav analys inför byte av ITSM verktyg
  • Kravställare & SPOC i dialog med verktygsleverantör
  • Projektledning med inriktning på analys, design, genomförande och etablering
  • Ledning av förändringsprojekt; förbättringar (CSI) och införandeprojekt

  • Verksamhetsanalyser, workshops och managementstöd 
  • Taktisk och strategisk rådgivning vid outsourcing, kravställning och uppföljning
  • Identifiera problem i team och via workshops och samarbete hitta gemensam lösning till smart och effektivt arbetssätt a la Lean
 

 

Albert Einstein:

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them"

"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough"

 

Länkar

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)