Tjänster

  • Projekt/programledning implementationsprojekt
  • Krav analys inför byte av ITSM verktyg
  • Kravställare & SPOC i dialog med verktygsleverantör
  • Projektledning med inriktning på analys, design, genomförande och etablering
  • Ledning av förändringsprojekt; förbättringar (CSI) och införandeprojekt

  • Verksamhetsanalyser, workshops och managementstöd 
  • Taktisk och strategisk rådgivning vid outsourcing, kravställning och uppföljning
  • Identifiera problem i team och via workshops och samarbete hitta gemensam lösning till smart och effektivt arbetssätt a la Lean
 

 

Albert Einstein:

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them"

"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough"

 

Länkar