Information

Theha management grundades 2015 och har sitt säte i Göteborgsregionen.

Jag har över 20 års erfarenhet av IT drift och support, inklusive projektledning, förändringsledning, kravställning, migreringar etc.

Process eller systemförändringar innebär förändringar i arbetssättet för personerna som arbetar i processen, och det är viktigt att få med sig dem på förändringsresan - för att kunna genomföra en lyckad förändring!

Therese Forssell

therese.forssell@theha.se

+46 733 855254

 

Konsultprofil: 
TheHa - Therese Forssell

Consultant profile: 
TheHa - Therese Forssell (eng)

 

   

Affärsidé

Att erbjuda Konsulttjänster inom IT Service management, så som förändringsledning, projektledning, kravställning inför verktygsbyte, etablering/avveckling och verksamhetsutveckling - på ett smart och effektivt sätt.

 

Albert Einstein:

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them"

"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough"

 

Länkar